Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6110 | [b-c]=5370 | [c-d]=6110 | [d-a]=5370 | [b-d]=8200 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Yellow
  • Webbing Colour : Black

$984.19

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6110 | [b-c]=5370 | [c-d]=6110 | [d-a]=5370 | [b-d]=8200 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Yellow
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category