Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4490 | [b-c]=1850 | [c-d]=4490 | [d-a]=1850 | [b-d]=4847 | [a-c]=4847 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$249.19

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4490 | [b-c]=1850 | [c-d]=4490 | [d-a]=1850 | [b-d]=4847 | [a-c]=4847 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category