Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7670 | [b-c]=7850 | [c-d]=7590 | [d-a]=7960 | [b-d]=1100 | [a-c]=1090 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$247.53

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7670 | [b-c]=7850 | [c-d]=7590 | [d-a]=7960 | [b-d]=1100 | [a-c]=1090 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category