Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9000 | [b-c]=7500 | [c-d]=9000 | [d-a]=7500 | [b-d]=10000 | [a-c]=10000 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : White

$1,946.39

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9000 | [b-c]=7500 | [c-d]=9000 | [d-a]=7500 | [b-d]=10000 | [a-c]=10000 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category