Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5870 | [b-c]=1400 | [c-d]=5810 | [d-a]=630 | [b-d]=5904 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$245.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5870 | [b-c]=1400 | [c-d]=5810 | [d-a]=630 | [b-d]=5904 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category